FUE IM Metoden är mest skonsam vid hårtransplantation

Den mest skonsamma metoden vid hårtransplantationer är FUE IM metoden. Den bygger på att specialverktyg som är mindre används vid hårtransplantationen och detta ger i sin tur mindre trauma på patienten.

Håret vid hårfästet och vid flikar som ibland uppstår när håret är tunt kan med FUE IM metoden täckas helt och ge ett fullständigt naturtroget utseende.

 

RelatedPost