Ekonomi för bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsförening är en bostadsform som främst finns i de nordiska länderna.  Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. En bostadsrättsförening som enbart äger småhus kan kallas småhusförening. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet. De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Till skillnad från en hyresrätt där man hyr är alltså bostadsrättshavaren indirekt delägare i fastigheten och har också rätt att mot betalning överlåta bostadsrätten till en annan person, dock är man inte lagfaren ägare, utan försäljningen är snarare en överföring av andel och medlemskap, vilket föreningen har rätt att vägra. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte och väljer och är valbar till bostadsrättsföreningens styrelse.

Styrelsen i en bostadsrättsförening

Föreningens styrelse består oftast av enbart boende i förningen men externa ledamöter kan förekomma, oftas då ifrån de som har hand om den ekonomiska förvaltningen eller något intresseförening som till exempel Riksbyggen eller HSB. Med tanke på att många i styrelsen är ovana med just styrelseuppdrag och företagsekonomi är det bra att ha hjälp av enkla och smida hjälpmedel.  Ett exempel på sånt är MBFonline där BRF:ens styrelse enkelt kan följa förenings ekonomi, skapa mäklarbilder, hantera pantbrev, attestera fakturor, sköta pantregister och avisera sina boende.