Familjerätt i Västerås

Familjerätten är det område som reglerar familjeförhållanden, inklusive äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barn och adoption. Mälaradvokaterna i Västerås är specialister på familjerätt. Familjerätten kan vara komplex och känslomässigt laddad, och det är viktigt att ha en advokat som förstår lagens invecklade detaljer och kan förespråka dina bästa intressen.

Om du överväger att skilja dig är det viktigt att förstå de olika typerna av skilsmässa och hur de kan påverka dig. Det finns två typer av skilsmässor: skuldbaserad och skuldfri skilsmässa. En skuldbaserad skilsmässa är en skilsmässa där den ena maken ansöker om skilsmässa på grund av att den andra maken har begått något slags fel, till exempel äktenskapsbrott eller övergivande. En skilsmässa utan skuld är en skilsmässa där båda makarna är överens om att äktenskapet är oåterkalleligt splittrat och att det inte finns någon chans till försoning.

Vid en skuldbaserad skilsmässa tar domstolen hänsyn till faktorer som äktenskapsbrott, övergivande och grymhet för att avgöra vem som ska få vårdnaden om barnen och vem som ska få underhållsbidrag eller barnbidrag. Vid en skilsmässa utan skuld kommer domstolen fortfarande att ta hänsyn till faktorer som äktenskapets längd, vardera makens inkomster och tillgångar samt de inblandade barnens behov. Domstolen kommer dock inte att ta hänsyn till vem som var skyldig till äktenskapets upplösning.

Om du överväger en skilsmässa är det viktigt att tala med en advokat som kan ge dig råd om din specifika situation.