Hjälp med fastighetsrätt i Västerås

Behöver du hjälp med fastighetsrätt i Västerås, Örebro, Sala, Enköping, Eskilstuna eller på någon annan ort i Västmanland, vänd dig då till Mälaradvokaterna som har kontor i både Västerås och Örebro.

Det finns ett flertal lagar som reglerar allmän fastighetsrätt och dessa lagar finner man i bostadsrättslagen och jordabalken. Jordabalken reglerar försäljning och köp av fastigheter. En fastighet är inte som många tror ett hus utan fastigheten är det markområde där det visserligen kan finnas ett hus, men där det nödvändigtvis inte måste finnas ett.

I jordabalken regleras hur ett kontrakt för en fastighet ska vara utformat för att vara giltigt. T ex så måste det vara skriftligt. Detta är ett sk formkrav.

Ibland kan man behöva hjälp av en kunnig advokat eller jurist för att överklaga t ex bygglov eller en detaljplan. Det går alldeles utmärkt att överklaga länsstyrelsens beslut om t ex bygglov som förstör din utsikt mot sjön.

Alla har rätt att överklaga en myndighets beslut. Det är dock viktigt att komma ihåg att man bara kan överklaga det som gäller den egna tomten, du kan alltså inte överklaga att någon släkting får sin utsikt förstörd.