Skadeståndsrätt i Västerås

Hjälp med skadeståndsrätt i Västerås kan du få av Mälaradvokaterna. När oturen är framme kan man råka ut för olika typer av skador, allt från personskada till skador på egendom eller behandlingsskador.

Mälaradvokaterna i Västerås och Örebro biträder dig med specialistkunskaper vid kontakter med försäkringsbolaget. Att känna till hur systemet för försäkringar är utformat är inte helt lätt för en lekman. Det krävs ofta mångårig erfarenhet och kunskap för att ta tillvara sin rätt gentemot försäkringsbolaget. Om det är stora skador det rör sig om så kan det även gälla stora belopp som ska betalas ut, ett exempel på detta är om inkomstförlust ska betalas ut.

Skadestånd prövas oftast i de nämnder som finns, t ex Trafikskadenämnden som hanterar trafikolyckor.

Om du vill utkräva skadestånd av någon annan person hanteras ärendet istället i Tingsrätten. Skadeståndsanspråk tillhör det civilrättsliga området. Skadeståndsrätten reglerar vem som har rätt till skadestånd och hur stort det i så fall ska vara.